Wednesday, March 9, 2011

Morning with 9 beautiful points

9 Beautiful points
1: Kisi Muslman ki Taraf Muskura kar dekhna sadqa hai
2: Sanjida Rehna wala hamesha izzat pata hai
3: Imaan par maot jannat  me jane ki sanad hai
4: Nafsk khilaf jihad karna Jihad-E-Akbar hai
5: Maa baap ki khidmat dono jahan me azmat hai
6: Marnay wale se Ibrat hasil karo
7: Jis ne sabar kia us ne sab kuchh pa lia
8: Jo chup raha us ne nijaat paei
9: Gunah se bachna sab se bari neki hai…..
G@@d M@rning

No comments:

Post a Comment